installere OpenManage på DELL 2900 ESX 3.5 server

Gå på support.DELL.com

Find server modellen på Servicetag->Vælg Red Hat Enterprise Server 4 som OS->Under System Administration->Vælg

download:

Så skal filen ligges på serveren, dette skal være på et lokalt storage og ikke et SAN volume, kan fx være: /var/log eller /vmtools/ (med WinSCP)

Connect med Putty:

gunzip xxxx.tar.gz

tar –xvf xxxx.tar

sh linux/supportscripts/srvadmin-install.sh –express


sh linux/supportscripts/srvadmin-services.sh start

esxcfg-firewall –o 1311,tcp,in,OpenManageRequest

Hvis filen fejler ved gunzip, kan files sendes til et SAN-volume og derefter gunzip på SAN volume, herefter kan ***.tar filen flyttes i Putty med:
mv “source” “destination” hvor destination er på lokalt storage

herefter kan man lave tar-kommandoen og de efterfølgende som ovenfor, bare i det lokale directory i stedet.

Posted via email from danevald’s posterous