Exchange activesync/webmail problemer

Jeg havde pludselig 2 Exchange 2003 servere der ikke virkede med Activesync eller webmail. Fandt ud af efter søgen omkring at det skyldes en Microsoft opdatering

KB973917. Den kan åbenbart ikke lide hvis man har opdateret en Win2003 Server til SP2 og den så ikke helt har fået opdateret IIS-filerne, så de stadig
er version SP1 – løsningen er at re-installere SP2 til Win2003.

Fejlene jeg fandt i System loggen var 5 gange:

A process serving application pool ‘ExchangeApplicationPool’ terminated unexpectedly. The process id was ‘5908’. The process exit code was ‘0xffffffff’.

Med et forskelligt process id hver gang.

6. logentry var:
Application pool ‘ExchangeApplicationPool’ is being automatically disabled due to a series of failures in the process(es) serving that application pool.

Iflg. Microsoft skal man tjekke at fil-versionerne er de rigtige iht. denne side

Efter reinstallation af SP2 til Windows 2003 virker det igen.

Links:
Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bit x86)

Microsoft fejlbeskrivelse

Dette ledte mig på sporet